Società Dante Alighieri Comitato di Turku

Hallitus - Comitato direttivo 2019

Puheenjohtaja / Presidente - Mona Nylund

Varapuheenjohtaja / Vice presidente - Jenni Lehtonen

Sihteeri/ Segretaria - Tiina Vihanto-Hietanen

Muut hallituksen jäsenet / Altri membri del comitato -  Hilkka Tolonen, Helena Vartiainen,  Pia Hanttu-Kiskonen, Timo Heikkinen (rahastonhoitaja / tesoriere) , Antonio Sciacovelli ja Cecilia Cimmino. 

Vuosikokous pidettiin tammikuussa 31.1.2019, ja hallitus on aloittanut uuden toimikautensa.