Hallitus - Comitato direttivo 2017

Puheenjohtaja / Presidente - Mona Nylund

Varapuheenjohtaja / Vice presidente - Jenni Lehtonen

Sihteeri/ Segretaria - Tiina Vihanto-Hietanen

Muut hallituksen jäsenet / Altri membri del comitato - Tauno Keiramo, Teija Heikkilä, Hilkka Tolonen, Helena Vartiainen,  Pia Hanttu-Kiskonen, Timo Heikkinen (rahastonhoitaja / tesoriere) ja Antonio Sciacovelli.  

Vuosikokous pidettiin tammikuussa 19.1.2017, ja hallitus on aloittanut uuden toimikautensa.