Hallitus - Comitato direttivo 2018

Puheenjohtaja / Presidente - Mona Nylund

Varapuheenjohtaja / Vice presidente - Jenni Lehtonen

Sihteeri/ Segretaria - Tiina Vihanto-Hietanen

Muut hallituksen jäsenet / Altri membri del comitato -  Hilkka Tolonen, Helena Vartiainen,  Pia Hanttu-Kiskonen, Timo Heikkinen (rahastonhoitaja / tesoriere) , Antonio Sciacovelli, Cecilia Cimmino ja Outi Nieminen. 

Vuosikokous pidettiin tammikuussa 25.1.2018, ja hallitus on aloittanut uuden toimikautensa.