Società Dante Alighieri Comitato di Turku

Hallitus - Comitato direttivo 2020

Puheenjohtaja / Presidente - Mona Nylund
Varapuheenjohtaja / Vice presidente - Jenni Lehtonen
Sihteeri/ Segretaria - Tiina Vihanto-Hietanen
Muut hallituksen jäsenet / Altri membri del comitato -  Hilkka Tolonen, Helena Vartiainen,  Pia Hanttu-Kiskonen, Timo Heikkinen (rahastonhoitaja / tesoriere) , Antonio Sciacovelli ja Cecilia Cimmino. 
Vuosikokous pidettiin helmikuussa 4.2.2020, ja hallitus on aloittanut uuden toimikautensa.